Задаване на клавишни комбинации за NVDA

Екранният четец NVDA има възможност за промяна и задаване на голям брой клавишни комбинации. Някои от тях са предварително дефинирани, а други е необходимо да бъдат определени от потребителя.

Тук ще спомена как да откриете наличните комбинации, които в NVDA са част от така наречените „жестове на въвеждане“, по какъв начин да ги променяте и задавате. Ще разгледаме пример със определянето на клавишна комбинация за включване и изключване на докладването на щракаеми елементи.

В някои моменти това може да е полезно, а в други доста досадно. Затова е хубаво да има начин тази функционалност лесно да се включва и изключва. Ето какво е необходимо да направите:

  1. Отворете менюто на екранния четец (NVDA+N).
  2. Влезте в „Настройки“ и активирайте „Жестове на въвеждане“. Ще бъдете фокусирани в дървовиден списък с категории.
  3. Намерете „Форматиране на документите“ и разгънете категорията със стрелка надясно.
  4. Предвижете се до „Включва или изключва докладването на щракаемите елементи“.
  5. С TAB намерете бутона „Добави“ и го активирайте.
  6. Ще чуете „Въведете жест на въвеждане“. Тук трябва да натиснете комбинацията, която искате да зададете.
  7. След като го направите, ще се отвори контекстно меню, от което е необходимо да изберете дали тя да е валидна за текущата клавиатурна подредба или за всички.
  8. Добавената клавишна комбинация ще се появи в дървовидния списък. Можете да я изтриете чрез бутона „Премахни“, докато сте върху нея.
    Когато я натискате, ще чувате съобщения за статуса на функцията, към която тя се отнася.

За да запазите промените, използвайте бутона „OK“. Ако без да искате сте направили несъответстващи на вашите предпочитания настройки, можете да ги отмените чрез бутона „Възстанови до заводските стойности“.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook.

Сподели