вторник 6 юни 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Вече можете да печатате на брайл чрез Wi-Fi от мобилното си устройство

За пръв път сега вече е възможно да се печата на брайл от мобилен телефон чрез Wi-Fi мрежа. Печатането от мобилно устройство е тествано успешно на Android, iPhone и Windows Phone.

Поддръжка на всички смартфони

Ядрото, което е ползвано за брайлов печат от мобилни устройства, е уеб приложение, вградено във фърмуера на принтера V5. Тъй като това уеб приложение е независима платформа, вие можете да печатате на брайл от всяко преносимо устройство с браузър. Например, смартфони (iPhone, Android и Windows Phone), таблети и други смарт устройства за слепи.

Стандартна Wi-Fi мрежа осигурява комуникацията между преносимото устройство и принтера Index V5.

Как да печатате на брайл от телефон

Както винаги, когато работите с Wi-Fi устройства, се уверете, че принтерът Index V5 и смартфонът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. След това:

  1. Отворете браузъра на вашия смартфон.
  2. Въведете IP адреса на вашия принтер V5 в адресната лента. Вземете IP адреса на принтера като натиснете HELP+10.
  3. Уеб приложението на Index вече е отворено.
  4. Натиснете върху иконата Action и изберете меню Print.
  5. Намерете необходимия ви файл и го маркирайте.
  6. Натиснете „Upload file“, за да изпратите файла към принтера Index V5.
  7. За секунди файлът ще бъде преведен на брайл и форматиран с брайлово оформление на страниците с настройките на активния профил в приложението idB (Index-direct-Braille).
Сподели