петък 24 март 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

SkypeПродължаваме със серията от ръководства за работа със Skype 8 за Windows. Днес ще ви научим как да приемате/запазвате на компютъра си файлове, които някой ви е пратил по Skype. И така – да започваме.

В Skype 8 и Skype за Windows 10 от Microsoft Store, файловете се приемат по следния начин.

  1. Ако вече не е отворена, отваряме дискусията, от която искаме да изтеглим/получим файл.
  2. Ако фокусът не попадне в полето за писане на съобщение, натискаме alt+Shift+E, за да го преместим там.
  3. След това, с неколкократно (засега обикновено е два пъти) натискане на Shift+TAB, преместваме фокуса в полето със съобщенията, където е и желаният от нас за изтегляне/получаване файл.
  4. На този етап, при ползване на Skype 8, с цел по-удобна навигация в полето със съобщенията, изключваме виртуалния курсор на екранния четец (при NVDA това става с Insert+Интервал, а при JAWS – с Insert+Z).
  5. След това със стрелките за нагоре и надолу отиваме до съобщението съдържащо файла, който желаем да изтеглим/получим.
  6. Извикваме контекстното меню за това съобщение и от него задействаме командата „Запиши като“.
  7. В появилия се прозорец за запис на файл указваме къде и под какво име да се запише файлът и задействаме бутона „Запиши“. Началото на изтеглянето ще ни бъде оповестено от екранния четец с известие с текст „Изтегляне…“.
  8. Изчакваме изтеглянето на файла да завърши, след което можем да го намерим в посочената от нас папка. Края на изтеглянето на файла ще ни бъде оповестено от екранния четец с известие с текст „Файлът е записан“.

Забележки

  1. При изтегляне на дадени типове файлове, съм забелязал и лента за напредъка по време на получаването, но тя към момента не е достъпна за екранните четци.
  2. В контекстното меню за съобщението съдържащо файл за изтегляне, понякога има и опция за записване на файла в нашата служебна папка за изтеглени файлове. Ако задействаме тази команда, изтегленият файл ще бъде директно записан във въпросната папка.

Това е. Пожелаваме ви приятна и ползотворна работа със Skype 8 за Windows!

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook.

Сподели