OpenBook преобразува печатни документи или графично-базирани текстове в електронен текстов формат на вашия компютър, като за целта използва най-новите технологии за точно оптично разпознаване на символи (OCR). OpenBook използва системите за OCR на Nuance OmniPage и ABBYY FineReader, за да предостави на ваше разположение най-точното разпознаване на текст. След това прочита на глас разпознатия текст с помощта на качествени компютърни гласове.

Използвайте OpenBook за прочитане на книги, списания и сметки. OpenBook идентифицира колоните и ги поставя в логичен ред на четене. Променете езиковите настройки за четене на документи на чужд език с помощта на гласове, поддържащи съответния език.

Функциите за слабовиждащи на OpenBook ви позволяват да приспособите вида на текста на екрана, включително стила на шрифта, размера, буквената разредка и цветовете. Опцията за разделен изглед дава възможност за лесно сравнение на оригиналния документ с резултатите от разпознаването чрез OCR. Функциите за открояване на текущия ред и осветяване на думите в синхрон с текущо прочитаното правят лесно следенето на екранната позиция по време на четене.

По-долу е изброен списъкът с подобренията, направени между изданието от януари 2014 г. и обновлението от февруари 2016 г.:

  • Сега можете да използвате OpenBook за директно получаване и разпознаване на изображения от видео увеличителите ONYX Portable HD, TOPAZ XL HD или TOPAZ PHD. Ако ONYX или TOPAZ е свързан към компютъра, той ще фигурира като налична камера в диалоговия прозорец за избор на устройство в менюто „Advanced“ на OpenBook. След като бъде избрано, можете да получавате изображение на документ или обект, поставени под камерата и да разпознаете текста му или да използвате изгледа за камерата на OpenBook, за да покажете изображение в реално време на случващото се в момента под камерата. Освен за получаване на изображение, можете да използвате другите функции за слабовиждащи на OpenBook, като коригиране на цвета и форматиране на текста и едновременно разглеждане на разпознатия текст заедно с изглед на оригиналното изображение. OpenBook може да работи заедно с MAGic, за да предостави още по-голяма функционалност за потребителите с намалено зрение.
    Забележка: Когато получавате изображения от видео увеличителите ONYX или TOPAZ, не можете да използвате функцията за автоматизирано сканиране и разпознаване на поредица от страници, тъй като тези камери не предлагат функцията за засичане на движение, налична при камерата PEARL.
  • Направени са подобрения в OpenBook относно оптичното разпознаване на символи, за да се предостави по-голяма точност при разпознаването на документи.

За да изтеглите най-новата версия, посетете уеб страницата с изтеглянията за OpenBook.

Сподели