вторник 6 юни 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Понякога се нуждаете от повече цветове. В такъв случай ползвайте опцията Enhanced Color mode (Подобрен цветен режим), налична във всички модели на TOPAZ.

Устройството се доставя с пет настроени комбинации от цветове: пълноцветна, черно на бяло, бяло на черно, жълто на синьо и жълто на черно. Те обикновено задоволяват повечето потребители.

Налични са и още 28 цветови режима, достъпни в менюто Settings Configuration. Два от тях са особено полезни: Enhanced Color и High Color.

Enhanced Color mode повишава наситеността на всички цветове. Този режим е много полезен когато разглеждате снимки, графики, карти или други обекти, чиито цветове са избледнели. Можете да го ползвате и ако искате да разгледате фини детайли от замъглени цветни снимки, документи и графики.

Сподели