вторник 6 юни 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Свържете USB паметта директно с брайловите принтери Index V5, за да отпечатвате лесно документи на литературен брайл или брайлов краткопис.

Линията брайлови принтери Index V5 са първите на пазара, които предлагат вход за USB памет.

Ползвайте USB паметта, за да:

 • Отпечатвате брайлови документи директно от USB паметта с помощта на Index-direct-Braille
 • Архивирате профилите на принтера
 • Възстановявате профилите на принтера

Как да печатате от USB памет

Свържете вашата USB памет с USB входа на брайловия принтер Index V5. Преводът (на брайлов краткопис или литературен брайл) ще бъде направен от системата за превод на текст в брайл Liblouis с настройките на активния профил. Поддържаните файлови формати за директно отпечатване на брайл са:

 • .doc
 • .pdf
 • .txt

Поддържани файлови формати за директно отпечатване на брайл с приложението idB, ползвайки превода и форматирането на оригиналния файл. Няма промяна в брайловите знаци и форматирането:

 • .brf
 • .brl

За да отпечатате файл:

 1. Натиснете клавиша MENU на контролния панел на принтера V5, за да започнете и изберете print/print from USB memory stick.
 2. Натиснете OK. Принтерът ще започне да изговаря имената на папките и файловете, намиращи се в коренната директория на USB паметта.
 3. Със стрелка нагоре и надолу изберете папката и/или файла, след това натиснете OK, за да отпечатате файла или да отидете до следващата папка. Принтерът V5 ще започне директно да отпечатва брайловия документ с помощта на idB с настройките на активния профил на принтера.

Архивиране на профилите на принтера в USB паметта

Принтерите на Index Braille V5 включват повече от един профили с настройки и опции. Всяка настройка включва: размер на хартията, начин на отпечатване (едностранно или двустранно, формат на брошура и т.н.), оформление на брайловата страница, номериране на брайловите страници. Потребителят лесно може да избира активния профил от контролния панел.

Чрез архивирането на профилите в USB паметта потребителят може да запише персонализираните настройки на профилите. Архивираните профили могат да се ползват за:

 • Възстановяване на персоналните настройки на друг принтер Index V5
 • Възстановяване на персонализираните настройки на профилите след ремонт
 • Бързо локализиране на настройките на нов принтер Index V5

Как да архивирате профилите с настройки на принтера

 1. Натиснете клавиша MENU и отидете на User service/Backup setup/Backup setup to removable USB memory stick.
 2. Натиснете OK. Принтерът ще архивира вашите профили с настройки и ще каже „Back-up to memory stick is ready“, когато завърши.
 3. Натиснете клавиша MENU и отидете на Communication/safely remove USB memory stick. Натиснете OK.
 4. Принтерът ще каже „USB memory stick is now safe to remove“.

Как да възстановите профилите с настройки на принтера от USB памет

 1. Натиснете клавиша MENU и отидете на User service/restore setup/restore setup to removable USB memory stick.
 2. Натиснете OK. Принтерът ще възстанови всички профили, избрания език и силата на звука от вашата USB памет и ще каже „Restore from USB memory stick ready“, когато завърши.
 3. Натиснете клавиша MENU и отидете на Communication/safely remove USB memory stick. Натиснете OK.
 4. Принтерът ще каже „USB memory stick is now safe to remove“.
Сподели