вторник 30 май 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Нова версия на фърмуера за брайловия принтер Index V4

Надстройте вашия брайлов принтер Index V4 до най-новия фърмуер версия 1.5.4.

Отпечатване на графики с BrailleBox V4

Фърмуерът 1.5.4 включва поддръжка за отпечатване на графики с BrailleBox V4. Всички формати на хартията могат да се ползват за отпечатване на графики на цяла страница. Графиките могат да бъдат отпечатвани допълнително, когато се ползва брошура/двустранен формат.

Отстранени грешки

Във версия 1.5.4 са включени важни отстранени грешки:

  • Разрешен е проблемът, когато при няколко документа (разделени с междинни знаци), изпратени към мрежа, в която е свързан принтерът, се отпечатва само първият документ.
  • Разрешен е проблемът, когато стартирането на калибриране на хартията на BrailleBox V4 води до намаляване на максималния брой знаци на ред с един знак.
  • Разрешен е проблемът, който ограничава максималния брой редове на страница при някои принтери V4. Засегнатите принтери отпечатват един ред на страница по-малко от правилния максимум.
  • Разрешен е проблемът, когато отдалечената поддръжка може да бъде неуспешна поради загуба на „файла за възстановяване на връзката“.

Продължава надстройката на фърмуера

Въпреки че Index Braille е започнала пускането на новата линия брайлови принтери V5, ще продължи предлагането на надстройки на фърмуера за принтерите V4.

Уеб сайт: www.indexbraille.com

Сподели