Нашата корпоративна социална отговорност

БГАсист с грижа към децата и възрастните с нарушено зрение

Ние вярваме, че всички деца и възрастни със зрителни увреждания в България трябва да имат достъп до съвременните информационни технологии и технически помощни средства, за да бъдат независими. За да подпомагаме онези от тях, които нямат възможност да заплатят за нашите специализирани услуги, ежедневно служителите ни отделят най-малко 20 % от работното си време за безвъзмездна подкрепа.

За своята дългогодишна програма за Корпоративна социална отговорност БГАсист получи Специалната награда ENGAGE в Годишните награди за отговорен бизнес 2018 – най-престижният конкурс в България за Корпоративна социална отговорност. Проектът ни „Силата да бъдеш свободен“ – подкрепа за деца и възрастни със зрителни увреждания спечели и още една награда – второ място в категорията „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие”.

Повече за полученото признание можете да прочетете тук

Още едно заслужено признание  за подкрепата ни към хората със зрителни увреждания в нужда. Най-голямата платформа за доброволчество в България –  TimeHeroes връчи приз  на БГАсист в рамките на Годишните си награди „Героите 2019“.

Повече за полученото признание можете да прочетете тук

БГАсист с грижа към настоящите и бъдещи професионалисти, работещи с деца и възрастни с нарушено зрение:

Организираме безплатни семинари в цялата страна за студенти и професионалисти от помагащите професии, за да споделим с тях  Новостите в техническите помощни средства и информационните технологии за деца и възрастни с нарушено зрение. Вярваме, че тази инвестиция ще подкрепи по възможно най-добрия начин незрящите хора в България.

БГАсист и Уеб достъпност за незрящи:

Специално място в Програмата ни за Корпоративна социална отговорност отделяме за промотиране на т.нар. Уеб достъпност. Незрящите хора ползват информация, услуги и комуникации основно чрез интернет. Дигиталната достъпност е сред принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.  Все още в България не се прилагат в достатъчна степен норми и стандарти за постигане на универсален дизайн, гарантиращ достъпността на публичните сайтове. Именно това ни мотивира да промотираме стандартите за уеб достъпност.