Контакти

Телефони за връзка с нас:
+359 899 88 44 54
+359 886 40 94 40
+359 2 495 44 32
+359 885 14 44 96

E-mail: office@bgassist.com

Адрес на нашия офис:
София 1000, ул. „Пиротска“ № 5;
етаж 3, Офис № 9.
Вход откъм ул. „Георг Вашингтон“ – сградата на ВМРО.
Адрес за кореспонденция: София 1000, П.К. 512.

Данни за фирмата:
ЕИК: 175327839;
ДДС регистрация: BG175327839.

Банкова сметка в лева:
IBAN: BG48STSA93000014315456;
BIC: STSABGSF;
БАНКА ДСК.