вторник 30 май 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Smart Navigation (умна навигация), скриптови възможности за уеб страници и уеб приложения и брайловия транслатор Liblouis са част от нововъведенията в това издание на екранния четец.

На 29 октомври Freedom Scientific обяви издаването на версия 17 на JAWS за Windows. По-важните нововъведения включват:

  • Smart Navigation (умна навигация) – един по-ефективен метод за придвижване в комплексни уеб страници и уеб приложения
  • Възможност за привързване на скриптове към даден домейн
  • Вграден е брайловият транслатор Liblouis

Навигирането в комплексно уеб съдържание, като например често срещани в сайтовете за банкиране, пазаруване, или корпоративни сайтове страници, е предизвикателство за всеки ползващ технологии за достъпност. Днес, JAWS 17 чрез своята нова функция Smart Navigation представя нови техники за придвижване, с които да помогне на потребителите да са по-производителни когато взаимодействат с такова съдържание.

„Възможността за навигиране в таблиците само с помощта на стрелките, или за прескачане на цяло едно меню само с натискане на стрелка надолу, са само два примера за това как тази функция ще бъде от полза на потребителите.“ – казва Eric Damery, вицепрезидент по управлението на софтуерните продукти. „Добавете възможността да се създават скриптове за инструменти като SharePoint, и така JAWS допълнително разширява възможностите за наемане на работа на хора със зрителни увреждания по целия свят.“.

Сподели