БГАСИСТ започна изпълнението на нов проект

 


Лого на АХУ

От 01.06.2017г. БГАСИСТ ООД започна изпълнението на Проект „Повишаване на професионалните умения и подобряване на микроклимата за служителите на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД“, финансиран от Агенция за хората с увреждания.
По проекта е предвидено провеждането на 4 обучителни семинара, обединени в 2 Модула:

  • Модул 1: е насочен към повишаване на професионалните умения на служителите на специализираното предприятие БГАСИСТ ООД
  • Модул 2: е насочен към изграждане на доброжелателна среда и социален микроклимат в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД

Обучителните семинари ще се проведат във формат – изнесени извън обичайна работна среда.

Продължителността на изпълнение на проекта е 4 месеца.

Сподели