вторник 30 май 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Включване на автоматичното описване на изображения в Google Chrome

Браузърът Google Chrome разполага с възможност за докладване на различни обекти и текстово съдържание, които се виждат на неетикетираните изображения в интернет.

Функцията използва изкуствен интелект, за да ги анализира, а докато се предвижвате между тях с екранен четец, той ще докладва резултата.

Например ако чуете „Изглежда, че пише“ последвано от текст, това е автоматично генериран анализ на изображението, върху което сте фокусирани в момента. Той не винаги е точен. За да активирате функцията, направете следното:

  1. Докато сте в съдържанието на даден уеб сайт, отворете контекстното меню с клавиша Applications.
  2. Потърсете командата „Изтегляне от Google на описания за изображенията“ и натиснете стрелка надясно, за да отворите подменюто.
  3. Щракнете върху елемента „Винаги“.
  4. Ще се появи прозорец със заглавие „Да се изтеглят ли от Google описания за изображенията?“.
  5. Активирайте бутона „Да, ще участвам“ и настройката ще бъде запазена.

От сега нататък, щом срещнете изображение без описание в интернет, то ще бъде автоматично анализирано от Google, а резултатът ще се докладва от вашия екранен четец.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook.

Сподели