БГАСИСТ с презентация в София

На 14 септември, 2018 г. фирмата ни направи презентация на технически помощни средства и иновативни продукти пред хора със зрителни увреждания от гр. София. Сред продуктите, които будеха най-голям интерес бяха Преносимо четящо устройство PEARL, Портативни електронни увеличители, Детектори за течности, Бели бастуни и други.

Прочетете повече