Стартира проект „Подобряване на конкурентоспособността на БГАсист, чрез повишаване на професионалните умения на персонала и внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на информационната сигурност“

В изпълнение на проект с наименование: „Подобряване на конкурентоспособността на БГАСИСТ, чрез повишаване на професионалните умения на персонала и внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на информационната сигурност.

Прочетете повече

Екипен тренинг на БГАСИСТ

От 21 до 24 септември 2018 г. БГАсист проведе своя традиционен годишен екипен тренинг. Четири дни на упорита работа и много забавления. Заменихме новите технологии и екипните срещи по Skype със срещи на живо.

Прочетете повече

БГАСИСТ с презентация в София

На 14 септември, 2018 г. фирмата ни направи презентация на технически помощни средства и иновативни продукти пред хора със зрителни увреждания от гр. София. Сред продуктите, които будеха най-голям интерес бяха Преносимо четящо устройство PEARL, Портативни електронни увеличители, Детектори за течности, Бели бастуни и други.

Прочетете повече