вторник 30 май 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

През декември 2014 г., Freedom Scientific създаде нов интересен начин агенциите и фирмите да закупуват JAWS чрез 90-дневен лиценз.

Той е създаден, за да отговори на краткосрочните нужди на организациите и фирмите да тестват достъпността на своите уеб страници или разработваните от тях приложения.

Агенциите за наемане на работа могат да ползват 90-дневния лиценз, за да тестват специфичните програми на сайтовете, с които ще се взаимодейства и дали новите служители ще могат да работят с JAWS.

За по-подробна информация за цената и доставката на този лиценз, свържете се с нас.

Сподели